Dominika Kuśnierz-Krupa & Michał Krupa
biuro architektoniczne

DOM JEDNORODZINNY
_
architekci: Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa
status projektu: realizacja
lokalizacja: Mszana Dolna
inwestor: prywatny
opracowanie/realizacja: 2021/2022
powierzchnia użytkowa [m²]: 57,58
kubatura netto [m³]: 190,90
powierzchnia terenu objętego opracowaniem [m²]: 1839

ODBUDOWA WILLI "WAWEL"
_
architekci: Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Łukasz Wesołowski
status projektu: realizacja
lokalizacja: Rabka-Zdrój
inwestor: prywatny
opracowanie/realizacja: 2016/2021
powierzchnia użytkowa [m²]: 972,96
kubatura netto [m³]: 3898,34
powierzchnia terenu objętego opracowaniem [m²]: 3536

NADBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO
_
architekci: Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Łukasz Wesołowski
status projektu: realizacja
lokalizacja: Zakopane
inwestor: prywatny
opracowanie/realizacja: 2019/2020
powierzchnia użytkowa [m²]: 312,72
kubatura netto [m³]: 1037,14
powierzchnia terenu objętego opracowaniem [m²]: 247,60

MODERNIZACJA PODHALAŃSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
_
architekci: Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Łukasz Wesołowski
status projektu: realizacja
lokalizacja: Nowy Targ
inwestor: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
opracowanie/realizacja: 2019/2020
powierzchnia użytkowa [m²]: 39546,45
kubatura netto [m³]: 98866,12
powierzchnia terenu objętego opracowaniem [m²]: -

REWITALIZACJA PARKU PODWORSKIEGO
_
architekci: Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Łukasz Wesołowski
status projektu: realizacja
lokalizacja: Zgłobień
inwestor: Gmina Boguchwała
opracowanie/realizacja: 2019/2020
powierzchnia użytkowa [m²]: -
kubatura netto [m³]: -
powierzchnia terenu objętego opracowaniem [m²]: 25300

TEATR LALEK "RABCIO"
_
architekci: Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Łukasz Wesołowski
status projektu: realizacja
lokalizacja: Rabka-Zdrój
inwestor: Teatr lalek "Rabcio"
opracowanie/realizacja: 2015/2019
powierzchnia użytkowa [m²]: 1537,68
kubatura netto [m³]: 11237,54
powierzchnia terenu objętego opracowaniem [m²]: 5727

MODERNIZACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO
_
architekci: Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Łukasz Wesołowski
status projektu: realizacja
lokalizacja: Jarosław
inwestor: Gmina Miejska Jarosław
opracowanie/realizacja: 2017/2018
powierzchnia użytkowa [m²]: -
kubatura netto [m³]: -
powierzchnia terenu objętego opracowaniem [m²]: 82450
w oparciu o "Koncepcję zagospodarowania parku - roślinność i ścieżki dydaktyczne" firmy ARCONT Pracownia Projektowa

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
_
architekci: Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Łukasz Wesołowski
status projektu: realizacja
lokalizacja: Nowy Targ
inwestor: prywatny
opracowanie/realizacja: 2015/2018
powierzchnia użytkowa [m²]: 10456,71
kubatura netto [m³]: 31410,75
powierzchnia terenu objętego opracowaniem [m²]: 2848

ODDZIAŁ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RABIE WYŻNEJ
_
architekci: Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Łukasz Wesołowski
status projektu: realizacja
lokalizacja: Skawa
inwestor: Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej
opracowanie/realizacja: 2012/2013
powierzchnia użytkowa [m²]: 151,49
kubatura netto [m³]: 618,27
powierzchnia terenu objętego opracowaniem [m²]: 1216

SIEDZIBA STAROSTWA POWIATOWEGO - ADAPTACJA ISTNIEJ¹CEGO BUDYNKU
_
architekci: Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Łukasz Wesołowski
status projektu: realizacja
lokalizacja: Nowy Targ
inwestor: Powiat Nowotarski
opracowanie/realizacja: 2013/2014
powierzchnia użytkowa [m²]: 4273,2
kubatura netto [m³]: 12816,5
powierzchnia terenu objętego opracowaniem [m²]: 7401

SALA GIMNASTYCZNA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. J. TISCHNERA
_
architekci: Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Łukasz Wesołowski
status projektu: realizacja
lokalizacja: Rabka-Zdrój
inwestor: Powiat Nowotarski
opracowanie/realizacja: 2013/2018
powierzchnia użytkowa [m²]: 745,58
kubatura netto [m³]: 7908,46
powierzchnia terenu objętego opracowaniem [m²]: 4156

MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
_
architekci: Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Łukasz Wesołowski
status projektu: realizacja
lokalizacja: Nowy Targ
inwestor: Powiat Nowotarski
opracowanie/realizacja: 2012/2013
powierzchnia użytkowa [m²]: 2543,34
kubatura netto [m³]: 13552,00
powierzchnia terenu objętego opracowaniem [m²]: 4609,00

SALA GIMNASTYCZNA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
_
architekci: Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Łukasz Wesołowski
status projektu: realizacja
lokalizacja: Nowy Targ
inwestor: Powiat Nowotarski
opracowanie/realizacja: 2009/2011
powierzchnia użytkowa [m²]: 722,97
kubatura netto [m³]: 4923,19
powierzchnia terenu objętego opracowaniem [m²]: 4453

MODERNIZACJA WILLI "PRIMAVERA"
_
architekci: Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Łukasz Wesołowski
status projektu: realizacja
lokalizacja: Rabka-Zdrój
inwestor: Powiat Nowotarski
opracowanie/realizacja: 2008/2012
powierzchnia użytkowa [m²]: 900,6
kubatura netto [m³]: 1988,47
powierzchnia terenu objętego opracowaniem [m²]: 1375

MODERNIZACJA RATUSZA ORAZ BUDOWA WIEŻY RATUSZOWEJ
_
architekci: Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Łukasz Wesołowski
status projektu: realizacja
lokalizacja: Sieniawa
inwestor: Miasto Sieniawa
opracowanie/realizacja: 2007/2012
powierzchnia użytkowa [m²]: -
kubatura netto [m³]: -
powierzchnia terenu objętego opracowaniem [m²]: -

MODERNIZACJA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
_
architekci: Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Łukasz Wesołowski
status projektu: realizacja
lokalizacja: Nowy Targ
inwestor: Powiat Nowotarski
opracowanie/realizacja: 2010/2011
powierzchnia użytkowa [m²]: 3218,94
kubatura netto [m³]: 33218,08
powierzchnia terenu objętego opracowaniem [m²]: 26877,69

MODERNIZACJA WARSZTATÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
_
architekci: Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Łukasz Wesołowski
status projektu: realizacja
lokalizacja: Nowy Targ
inwestor: Powiat Nowotarski
opracowanie/realizacja: 2009/2011
powierzchnia użytkowa [m²]: 1701,99
kubatura netto [m³]: 5956,96
powierzchnia terenu objętego opracowaniem [m²]: -

REWALORYZACJA BUDYNKU "SOKOŁA"
_
architekci: Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Łukasz Wesołowski
status projektu: realizacja
lokalizacja: Sieniawa
inwestor: Miasto Sieniawa
opracowanie/realizacja: 2009/2011
powierzchnia użytkowa [m²]: 1003,76
kubatura netto [m³]: 3663,72
powierzchnia terenu objętego opracowaniem [m²]: 2695

MODERNIZACJA ORAZ ROZBUDOWA (BUDYNEK DYDAKTYCZY, HALA SPORTOWA) LICEUM IM. E. ROMERA
_
architekci: Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Łukasz Wesołowski
status projektu: realizacja
lokalizacja: Rabka-Zdrój
inwestor: Powiat Nowotarski
opracowanie/realizacja: 2008/2010
powierzchnia użytkowa [m²]: 1873,67
kubatura netto [m³]: 9814,74
powierzchnia terenu objętego opracowaniem [m²]: 5130,6

Biuro architektoniczne oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji o różnej skali. Wspieraliśmy Klientów w budowie domów jednorodzinnych, budynków usługowych (sklepy, biura), obiektów oświatowych (szkoły), sportowych (sale gimnastyczne, boiska), przeznaczonych na potrzeby kultury (lokalne centra kulturalne, teatr) oraz służby zdrowia.

Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, arch. krajobrazu jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracę naukową i dydaktyczną łączy z praktyką projektową. Głównym obszarem jej badań jest historia rozwoju przestrzennego oraz architektonicznego miast, konserwacja zabytków architektury i urbanistyki, ochrona miast zabytkowych, uwarunkowania prawne i społeczne w ochronie krajobrazu kulturowego.
Posiada uprawnienia rzeczoznawcy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, w zakresie krajobrazu kulturowego, ochrony i konserwacji zabytków architektury i urbanistyki. Jest rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w dziedzinie: urbanistyka i krajobraz kulturowy, w specjalności: rewaloryzacja historycznych układów urbanistycznych, ochrona krajobrazu kulturowego.
Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje również w działalności eksperckiej wspierającej organy ochrony zabytków oraz klientów instytucjonalnych i prywatnych.

Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. Politechniki Krakowskiej. Od 2007 roku członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Współautor (w roli głównego projektanta) kilkudziesięciu projektów obiektów użyteczności publicznej sporządzanych na zamówienia samorządów i inwestorów prywatnych.
Działalność projektową łączy z pracą naukową i dydaktyczną. Prowadzone przez niego badania dotyczą m.in. rozwoju urbanistycznego oraz architektury wybranych ośrodków w XIX i na początku XX wieku, problematyki związanej z ochroną krajobrazu kulturowego w Polsce i na świecie, tematyki związanej z opracowywanymi projektami o charakterze konserwatorskim, problematyki projektów obiektów użyteczności publicznej takich jak teatry czy hale sportowe oraz zagadnień związanych z analizami współczesnych trendów w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i konserwatorskim.

W latach 2004-2020 Dominika Kuśnierz-Krupa i Michał Krupa stanowili trzon Grupy Projektowej ZERIBA.


© 2022 DOMINIKA KUŚNIERZ-KRUPA & MICHAŁ KRUPA

W projekcie strony użyto czcionki "Lato" zaprojektowanej przez Adama Twardocha, Botio Nikoltchev'a i Łukasza Dziedzica.